Turfloop Schijf 6 juli 2024

Turfloop Schijf

Evenementenvergunning

Hardloopwedstrijd op 1, 5 en 10 km over Roosendaalsebaan, St. Antoniusstraat, de Berg, Bergakker, Oud Kerkpad, de Heiberg, Nederheidsebaan, Roosendaalsebaan in Schijf. Datum: 6 juli 2024 van 18.00-20.30 uur. Beschikking d.d. 19 maart 2024 verzonden.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Bezwaarmogelijkheid

Tegen een verleende evenementenvergunning kunt u binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester of burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen.

De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. Wilt u dit bereiken, dan kunt u op basis van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek om een voorlopige voorziening dient u samen met een kopie van uw bezwaarschrift in bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften.  Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze mensen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Publicatiedatum 27-3-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-4-2024