Turfberrie 7, Rucphen

Voorgenomen verkoop reststrook

Voorgenomen verkoop reststrook

Gemeente Rucphen heeft het voornemen om de percelen grond te verkopen grenzend aan Turfberrie 7 in Rucphen. Het betreft de kadastrale percelen gemeente Rucphen, Sectie P, nummers 1679 en 1678 ter grootte van ongeveer 35 m2.

De grond wordt verkocht aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Deze eigenaar is de enige serieuze gegadigde om genoemde reststrook te kopen, omdat diegene belang heeft bij het uitbreiden van het eigen perceel. Verkoop van de reststrook aan anderen dan de eigenaar van het aangrenzende perceel heeft een kadastraal onwenselijke situatie tot gevolg (onlogische verkaveling). Daarom verkopen wij deze reststrook alleen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

Contact/vragen

U kunt tot en met 14 juli 2024 reageren op het voornemen om deze reststrook te verkopen. Dat kan per e-mail aan snippergroen@rucphen.nl of door te bellen naar telefoonnummer: 0165-349500. Na 14 juli 2024 verkopen wij de reststrook zoals gepland. Wilt u de verkoop tegenhouden, dan kunt u een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda.

Publicatiedatum 24-6-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 14-7-2024