Tijdelijke verkeersmaatregelen voor de Achterhoeksestraat in Rucphen

Vanwege de aanleg van de ovonde op de kruising Rucphenseweg – St. Martinusstraat – Bernhardstraat is een omleiding ingesteld via de Rijksweg.

Sluipverkeer maakt echter veelvuldig gebruik van de Achterhoeksestraat hetgeen heeft geleid tot klachten over onveilige situaties voor de weggebruikers. Omdat de Achterhoeksestraat niet de aangewezen omleidingsroute is, willen we het gebruik hiervan ontmoedigen.

Tot medio november worden de onderstaande tijdelijke maatregelen getroffen:

  • Het instellen van eenrichtingsverkeer in Noord – Zuidelijke rijrichting.
  • Het instellen van een vrachtautoverbod m.u.v. aantoonbaar bestemmingsverkeer.
Publicatiedatum 21-9-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 28-9-2022