Smoutstraat 2, Sprundel

Voorgenomen verkoop van reststrook.

Gemeente Rucphen heeft het voornemen om een reststrook te verkopen. Dit stuk grenst aan het perceel Smoutstraat 2 in Sprundel en is kadastraal bekend gemeente Rucphen, sectie F nummer 5422, ter grootte van ongeveer 56m2.

De reststrook wordt verkocht aan de eigenaren van het aangrenzende perceel. Zij zijn de enige serieuze gegadigden om genoemde reststrook te kopen, omdat zij belang hebben bij het logisch afronden van het eigen perceel. Verkoop van de reststrook aan anderen dan de eigenaren van het aangrenzende perceel heeft een kadastraal onwenselijke situatie tot gevolg (onlogische verkaveling). Daarom verkopen wij deze reststrook alleen aan de eigenaren van het aangrenzende perceel. 

Contact / vragen

U kunt tot en met 2 juni 2022 reageren op het voornemen om deze reststrook te verkopen. Dat kan per e-mail aan c.hoogers@rucphen.nl of door te bellen naar t. 0165-349500. Na 2 juni 2022 verkopen wij deze reststrook zoals gepland. Wilt u de verkoop tegenhouden, dan kunt u een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda.

Publicatiedatum 12-5-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 2-6-2022