Rucphensestraat, (Kaaistraat t/m Nachtegaalstraat) , de volledige Nachtegaalstraat, Noorderstraat (Nachtegaalstraat tot rotonde Vosdonkseweg)

Ontwerp reconstructie Nachtegaalstraat e.o. ter inzage

Er is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Nachtegaalstraat en een deel van de Rucphensestraat. In deze brief vertellen wij u hier graag meer over.  

Buurt- en verkeersonderzoek

De resultaten van het buurtonderzoek dat we in 2020 hielden en het verkeersonderzoek van 2021 hebben we verwerkt in het ontwerp. Hierbij is ook het deel van de Noorderstraat vanaf de Nachtegaalstraat tot aan de rotonde met de Vosdonkseweg meegenomen. Dit deel wordt gereconstrueerd als het aangrenzend nieuwbouwproject is afgerond.

Meer ruimte voor groen, verkeersveiligheid en afwatering

De Nachtegaalstraat en een deel van de Rucphensestraat krijgen een eigentijdse uitstraling. We gaan de verkeersveiligheid verbeteren door de Nachtegaalstraat en de Rucphensestraat, vanaf de Nachtegaalstraat tot aan de Kaaistraat, in te richten als 30km/u zone. We doen dit door de straten smaller te maken en de kruisingen in te richten als plateau.  

Daarnaast vervangen we een groot deel van het riool en nemen maatregelen om de gevolgen van de klimaatsverandering tegen te gaan. Dit doen we door meer bomen en groen aan te leggen en de bermen te verlagen, zodat regenwater van de weg hierin kan worden opgevangen en in de bodem kan zakken.

Hoe gaat het eruit zien?

We werken met nieuwe materialen. Voor de trottoirs hebben we donkergrijze tegels gekozen. De rijbaan en de parkeerstroken leggen we aan in donkerbruine betonstenen. Langs de rijbaan komen twee stroken in een ander kleur, waardoor de weg smaller lijkt. Deze stroken en de plateaus worden aangelegd met rood/paarse betonstenen.

Door de weg smaller te maken en op sommige plaatsen trottoirs weg te laten, ontstaat er meer ruimte voor groen. Vanwege de bestaande bomen kunnen de bermen niet overal even ver worden verlaagd. Hierdoor ontstaat een glooiend landschap dat wordt versterkt door op sommige plaatsen met de uitkomende grond verhogingen te maken. Door extra bomen, meerstammige heesters en struiken te planten en bloembollen aan te brengen, krijgen de Nachtegaalstraat en de Rucphensestraat een parkachtige uitstraling. Waarbij veel wintergroene soorten en soorten met opvallend mooie herfstkleuren worden geplant.

We zijn al gestart met de technische uitwerking

Ter voorbereiding op de werkzaamheden worden diverse onderzoeken uitgevoerd.  Naast het buurtonderzoek en verkeersonderzoek zijn er onlangs proefsleuven gegraven om de ligging van kabels en leidingen beter te bepalen en wordt er een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.

Het werk wordt in fases uitgevoerd

Eind 2022 starten we met de reconstructie. De totale reconstructie duurt ongeveer anderhalf jaar. De exacte planning van de werkzaamheden bepalen we samen met de aannemer. We houden daarbij rekening met evenementen en andere projecten. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Graag horen wij wat u ervan vindt!

Er zijn verschillende manieren waarop u de plannen kunt bekijken en ons uw mening kunt laten weten. Dat horen wij graag uiterlijk 6 juli.

 1. U kunt de plannen bekijken in het gemeentehuis.
  Dit kan van woensdag 8 juni t/m woensdag 6 juli tijdens de reguliere openingstijden.
  Als u wilt reageren op de plannen kunt u gebruik maken van de reactieformulieren welke bij de plannen liggen. Deze kunt u ter plaatse invullen en afgeven bij de receptie. U kunt ook per e-mail of brief reageren. Dat kan t/m 6 juli via gemeente@rucphen.nl of postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Richt uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders. Als u als onderwerp “Reactie reconstructie Nachtegaalstraat e.o.” gebruikt, komt uw inbreng snel op de juiste plek terecht.
 2. U kunt de plannen digitaal inzien
  De tekeningen zijn ook digitaal als Pdf-bestand beschikbaar. Als u de tekeningen liever op uw computer bekijkt, kunnen wij u deze toesturen. Mail naar gemeente@Rucphen.nl met onderwerp “Digitaal inzien ontwerp reconstructie Nachtegaalstraat e.o.”, dan sturen wij u een link waarmee u de digitale bestanden kunt downloaden.
 3. Tijdens de inloopavond kunt u vragen stellen aan een van onze medewerkers.

  Wanneer: woensdagavond 29 juni van 18.30 uur tot 20.00 uur.
  Waar   : burgerzaal van het gemeentehuis, Binnentuin 1 in Rucphen.

Publicatiedatum 8-6-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-7-2022