Rucphensebaan, Sprundel

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht

Op basis van artikel 2:77 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Rucphen heeft de burgemeester een locatie aangewezen voor cameratoezicht.

De burgemeester heeft de volgende locatie aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt gehouden ten behoeve van de handhaving van de openbare orde:

  • Rucphensebaan te Sprundel

De aanwijzingsbesluiten zijn op te vragen via veiligheid@rucphen.nl.

Publicatiedatum 17-8-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-8-2022