Rucphensebaan 1, Sprundel

het veranderen van de uitrit

Omgevingsvergunning regulier

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, het veranderen van de uitrit, Rucphensebaan 1 te Sprundel

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het veranderen van de uitrit
Activiteit   : uitrit
Locatie     : Rucphensebaan 1 te Sprundel

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 oktober 2022

Publicatiedatum 17-8-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-8-2022