Raadscommissie ABM behandelt de Kadernota 2023

Op 23 juni 2022 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie ABM

Tijdens deze vergadering wordt de Kadernota 2023 behandeld. De Kadernota vormt de basis voor de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 die in het najaar worden opgesteld. 

De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en is na enkele dagen ook terug te luisteren op de website van de gemeente.

De voorlopige agenda en stukken kunt inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie.

De Kadernota wordt vervolgens behandeld in de raadsvergadering op 6 juli aanstaande.

Wilt u uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan?

Vraag dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering om spreekrecht bij de raadsgriffie, t. 0165-349520 of e. raadsgriffie@rucphen.nl. Met spreekrecht kunt u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan.

Publicatiedatum 22-6-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-6-2022