Posthoorn 5 Rucphen

Voorgenomen verkoop van stuk bosgrond.

Gemeente Rucphen heeft het voornemen om een stuk bosgrond te verkopen. Dit stuk grenst aan het perceel Posthoorn 5 in Rucphen en is kadastraal bekend gemeente Rucphen, sectie B nummer 989, ter grootte van ongeveer 330m2.

De grond wordt verkocht aan de eigenaren van het aangrenzende perceel. Zij zijn de enige serieuze gegadigden om genoemde bosgrond te kopen, omdat zij belang hebben bij het logisch afronden van het eigen perceel. Verkoop van de bosgrond aan anderen dan de eigenaren van het aangrenzende perceel heeft een kadastraal onwenselijke situatie tot gevolg (onlogische verkaveling). Daarom verkopen wij dit stuk bosgrond alleen aan de eigenaren van het aangrenzende perceel. 

Contact / vragen

U kunt tot en met  31 mei 2022 reageren op het voornemen dit stuk bosgrond te verkopen. Dat kan per e-mail aan c.hoogers@rucphen.nl of door te bellen naar t. 0165-349500. Na 31 mei 2022 verkopen wij dit stuk bosgrond zoals gepland. Wilt u de verkoop tegenhouden, dan kunt u een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda.

Publicatiedatum 4-5-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-6-2022