Pastoor van Leijsenstraat 23 (naast), Schijf

het kappen van een rode beuk

Omgevingsvergunning regulier

aanvraag ontvangen dd 14-12-2021

Publicatiedatum 22-12-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 5-1-2022