Oud-werknemer en raadslid Hans Gordeijns overleden

Hij werd 68 jaar.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van   
    

Hans Gordeijns

De heer Hans Gordeijns was jaren actief binnen de lokale politiek. Eerst op de achtergrond en vanaf 2018 als raadslid namens de Rucphense Volkspartij (RVP).

De heer Gordeijns is ook ruim 35 jaar werkzaam geweest voor de gemeente Rucphen.

Naast zijn werkzaamheden voor de afdeling Sociale Zaken en later de afdeling Samenleving, was hij vele jaren betrokken bij de Willebrordse weekmarkt; van 1988 tot 2006 als inner staangeld en van 1999 tot begin 2018 als marktmeester. Vanaf 2015 was hij werkzaam voor Werkplein Hart van West-Brabant te Etten-Leur, omdat taken op het gebied van sociale zaken overgeheveld werden naar het Werkplein.

De heer Gordeijns was een sociaal bewogen iemand die zich graag inzette voor zijn medemens.

Hij heeft zich gedurende vele jaren ook verdienstelijk gemaakt binnen tal van maatschappelijke organisaties. Zo was hij onder andere voorzitter van de Stichting Processiepark St. Willebrord, voorzitter van de Willebrordse Kruisvereniging en voorzitter van de Stichting Matheus van den Eeden.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe.

Gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en medewerkers van de gemeente Rucphen

Publicatiedatum 11-8-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-8-2022