Ontwerp-huisvestingsverordening

Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-huisvestingsverordening gemeente Rucphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen maken bekend dat de ontwerp-huisvestingsverordening ter inzage ligt. Met deze verordening kan voorrang voor lokale en urgent woningzoekenden op betaalbare woonruimten worden uitgebreid.

Ontwerp-verordening bekijken

Van 24 april t/m 6 juni 2024 kunt u de ontwerp-verordening bekijken op overheid.nl. U kunt de ontwerp-verordening ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden.

Reageren

Wilt u uw mening geven over het ontwerp-beleid? Dat kan tot en met 6 juni 2024 door een mail te sturen naar gemeente@rucphen.nl met als onderwerp ‘Reactie ontwerp-huisvestingsverordening.’ U kunt uw reactie ook per post sturen naar postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Wilt u uw reactie persoonlijk aan ons vertellen? Bel dan 0165-349500 voor een afspraak met een medewerker.

Hoe het verder gaat

Nadat de reactietermijn is afgelopen, behandelen wij alle ingekomen reacties. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het beleid.

Publicatiedatum 24-4-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-6-2024