Omgeving Processiepark en vijver Vijverstraat St. Willebrord

Verboden dieren te voeren

Aanwijzingsbesluit verbod voeren van dieren Processiepark en omgeving vijver Vijverstraat St. Willebrord

Op grond van art. 2.60a, lid 2 van de APV Rucphen heeft het college in haar vergadering van 21 december 2021 het Processiepark en de daaraan liggende Pastoor Bastiaansensingel en de omgeving van de vijver in de Vijverstraat aangewezen als gebied waar een verbod voor het voeren van dieren geldt.

Het volledige besluit incl. plattegrond kan worden ingezien op overheid.nl . Een afschrift van het besluit kan worden opgevraagd via gemeente@rucphen.nl.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen.

Publicatiedatum 5-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 10-2-2022