Odiliastraat Sprundel

Aanbrengen van een knip in de Odiliastraat in Sprundel

Veranderen van de verkeerssituatie

De Odiliastraat is een eigen weg, die eigendom is van de bewoners wonend aan de Odiliastraat. De weg wordt al jaren feitelijk gebruikt als ontsluitingsweg. Door de bewoners is, in overleg met de gemeente, collectief besloten om een knip aan te brengen in de Odiliastraat door het plaatsen van twee (uitneembare) palen ter hoogte van huisnummer 9.

Publicatiedatum 22-1-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-2-2024