Nieuwe kazerne commando’s in zuiden Roosendaal

De beoogde locatie voor de nieuwe kazerne van het Korps Commandotroepen (KCT) is bekend. De nu nog verspreide voorzieningen van deze special forces moeten samenkomen in één duurzame kazerne aan de Antwerpseweg in Roosendaal, ten oosten van het dorp Nispen. De komende tijd wordt onderzocht of die locatie inderdaad geschikt is. De bestaande oefenfaciliteiten voor het KCT in de Rucphense bossen en de huidige bestemming van het Logistiek Centrum Rucphen blijven gehandhaafd.

De commando’s hebben nu meerdere oefen- en werklocaties in gebruik in Roosendaal en Rucphen. De ‘groene baretten’ zitten al meer dan 70 jaar in deze regio, maar die voorzieningen zijn versnipperd en gedateerd. De afgelopen anderhalf jaar hebben Defensie, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Roosendaal en Rucphen gezocht naar een nieuwe locatie.

“De historische banden met de regio zijn nauw en de betekenis van de commando’s voor de samenleving is groot. Het is mooi dat er een voorlopige voorkeurslocatie voor de nieuwe kazerne is gevonden. Weer een vastgoedproject waar stappen op vooruit zijn gezet”, zegt staatssecretaris Van der Maat. Die conclusie deelt commandant Smeets van de commando’s. “Wij hebben behoefte aan alle voorzieningen op één plek. De nieuwe kazerne moet aantrekkelijk zijn om te wonen en te werken en goede schiet- en trainingsfaciliteiten krijgen. Dat wordt nu node gemist.”

Bossen van Rucphen

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr: “Als burgemeester van de gemeente Rucphen ben ik verheugd dat we in de regio Roosendaal-Rucphen een geschikte locatie hebben gevonden voor het Korps Commandotroepen (KCT), die voldoet aan alle eisen en toekomstige behoeften. Dit betekent dat het KCT stevig verankerd blijft in onze regio. Bovendien ben ik trots dat de trainingsfaciliteiten in de bossen van Rucphen behouden blijven.”

Onderzoek naar de milieueffecten

Bij de zoektocht naar een nieuwe kazerne zijn verschillende locaties getoetst op criteria als natuur, bodem en water, mobiliteit, duurzame energie, defensiegebruik en ruimtegebruik. De locatie aan de Antwerspseweg in Roosendaal kwam hier als beste uit naar voren.

Samen met de regio werkt Defensie stapsgewijs toe naar de ruimtelijke inpassing van de nieuwe kazerne. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de milieueffecten. Ook wordt gekeken naar kansen voor bijvoorbeeld het verbeteren van de natuur. Het streven is om in 2026 een definitief besluit te nemen over de voorkeurslocatie in Roosendaal.

Speciale operaties Het KCT is een eenheid van de Koninklijke Landmacht. Commando’s voeren speciale operaties uit in vijandelijk gebied. Daarnaast verlenen ze steun aan bondgenoten en eenheden van landmacht, luchtmacht en marine.

Zie ook: - https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2022/07/14/zoektocht-naar-locatie-voor-nieuwe-kazerne-commandos
Onderwerp: - https://www.defensie.nl/organisatie/landmacht/eenheden/kct
Organisatieonderdeel: - https://www.defensie.nl/organisatie/landmacht 

Publicatiedatum 18-4-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-5-2024