Nieuw college benoemd

tijdens raadsvergadering 15 juni 2022

Op woensdag 15 juni is tijdens de raadsvergadering het nieuwe college van de gemeente Rucphen De coalitie voor de periode 2022-2026 bestaat uit de partijen RVP, VVD en CDA.

De coalitiepartijen ondertekenden al eerder het hoofdlijnenakkoord ‘Samen verder Bouwen’

Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Marjolein van der Meer Mohr en Sandor Michielse (gemeentesecretaris/algemeen directeur) uit vier wethouders.

Deze zijn wethouders Laura Matthijssen (RVP), Martijn Gijzen (RVP), René Lazeroms (VVD) en Suzanne Breedveld (CDA). Martijn Gijzen is nieuw als wethouder.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 kwam RVP als winnaar naar voren met 7 zetels. VVD behaalde 5 zetels, PVV 3, CDA 2, en PvdA 1 en FORZA RUCPHEN 1. Tijdens de collegeperiode 2018-2022 bestond het college ook uit de partijen RVP, VVD en CDA.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tijdens de periode van ter inzage legging van een ontwerp-omgevingsvergunning kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Publicatiedatum 15-6-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 16-11-2022