Komt u de Adviesraad Sociaal Domein versterken?

Door het vertrek van een aantal leden en interne verschuivingen zoekt de Adviesraad 3 nieuwe leden.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, gevraagd en ongevraagd, over het beleid voor de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Ze vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente en zet zich in voor het algemeen belang. De Adviesraad bemoeit zich niet met individuele dossiers.

De Adviesraad bestaat uit 7 tot 9 leden die prettig samenwerken en elke maand samenkomen in het gemeentehuis voor overleg.

De juiste kandidaat

  • Heeft kennis van het sociaal domein.
  • Is betrokken bij de Rucphense samenleving, bijvoorbeeld via het verenigingsleven of vrijwilligerswerk.
  • Is niet bestuurlijk actief binnen een politieke partij en is geen lid van de gemeenteraad of een raadscommissie.

Het gaat om een vrijwillige functie. De gemeente stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering en onkostenvergoedingen. Benoeming vindt in eerste instantie plaats voor 2 jaar. Daarna is herbenoeming mogelijk.

Meer informatie of direct solliciteren?

Meer informatie over de adviesraad vindt u op de website www.adviesraadrucphen.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag over 2019.

Voor meer informatie over de functie of het sociaal domein, kunt u contact opnemen met Bruce Brekelmans via het telefoonnummer: 0165-349913 of door te mailen naar b.brekelmans@rucphen.nl

Solliciteren? Stuur uw CV of toelichting op uw achtergrond (wat voor werk doet u? Bij welke verenigingen bent u betrokken?) en uw motivatie naar b.brekelmans@rucphen.nl.

Publicatiedatum 19-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-3-2022