Kerkeheidestraat-Rucphensestraat-Nachtegaalstraat, Sprundel en St. Willebrord

het kappen van bomen

Omgevingsvergunning regulier

aanvraag ontvangen dd 21-07-2022

Publicatiedatum 3-8-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 17-8-2022