Jan Steenstraat 40, Rucphen

Voorgenomen verhuur stuk grond

Gemeente Rucphen heeft het voornemen om een stuk grond te verhuren naast het perceel aan de Jan Steenstraat 40 in Rucphen, een deel van het kadastrale perceel gemeente Rucphen sectie c nummer 3870 ter grootte van ongeveer 42m2.

De grond wordt verhuurd aan de bewoner van het aangrenzende perceel.

Deze bewoner is de enige serieuze gegadigde om genoemde grond te huren, omdat deze bewoner een vergunning heeft voor een inrit ten behoeve van de naastgelegen woning op deze grond. Verhuur van dit stuk grond aan anderen dan de bewoner van het aangrenzende perceel heeft een onwenselijke situatie tot gevolg. Daarom verhuren wij dit stuk grond alleen aan de bewoner van het aangrenzende perceel. 

Contact / vragen

U kunt tot en met 28 september 2022 reageren op het plan om dit stuk grond te verhuren. Dat kan per e-mail aan c.hoogers@rucphen.nl of door te bellen naar t. 0165-349500. Na 28 september 2022 verhuren wj dit stuk grond zoals gepland. Wilt u de verhuur tegenhouden, dan kunt u een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda.

Publicatiedatum 8-9-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 28-9-2022