Inwoners tevreden over gemeentelijke dienstverlening

Dat blijkt uit burgertevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl

Onze gemeente heeft najaar 2021 deelgenomen aan een burgertevredenheidsonderzoek (waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema’s). We houden eens per vier jaar zo’n onderzoek. Hierin vragen we naar de mening van onze inwoners. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om te kijken wat er beter kan. En ook om onze plannen en activiteiten meer aan te laten sluiten bij de wensen en ideeën van onze inwoners.

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners best tevreden zijn. Inwoners voelen zich thuis en vinden het fijn wonen in de gemeente. Er zijn voldoende voorzieningen en men is bereid elkaar te helpen. Uiteraard zijn er ook dingen die beter kunnen. Sommige deelnemers aan het onderzoek hebben dat ook aangegeven. We bekijken alle opmerkingen en gaan daar mee aan de slag.

Bekijk de resultaten op Waarstaatjegemeente.nl

In totaal ontvingen 2.000 inwoners in de leeftijd tussen 18 en 85 jaar een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. De geselecteerde inwoners konden de vragenlijst schriftelijk of online invullen. In totaal namen 564 inwoners deel aan het onderzoek. 350 inwoners vulden de vragenlijst schriftelijk in en 214 namen online deel. Het responspercentage bedraagt 28%.

We danken alle deelnemers aan het onderzoek voor hun deelname!

Publicatiedatum 9-3-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-7-2022