Inwerkingtreding Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking.

In de Omgevingswet worden 26 wetten en andere regelingen over de fysieke leefomgeving gebundeld. Hierop moet de gemeentelijke organisatie worden voorbereid zodat er op 1 januari 2024 gewerkt kan worden met de nieuwe instrumenten en de nieuwe systematiek van de Omgevingswet. Daarnaast blijft ons omgevingsloket gewoon open en dit loket heeft het enorm druk. We moeten dus keuzes maken. Deze keuzes hebben gevolgen voor nieuwe en bestaande principeverzoeken en plannen.

Wat verstaan wij onder bestaande principeverzoeken en plannen?

Dit zijn principeverzoeken en plannen die bij de gemeente zijn ingeboekt en waarvoor initiatiefnemer(s) een ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

Hoofdlijn

De hoofdlijn is dat zowel gemeente als initiatiefnemer zich ervoor inspannen om bestaande principeverzoeken en plannen zo veel mogelijk onder de huidige Wet ruimtelijke ordening in procedure te brengen. Initiatiefnemers ontvangen op korte termijn een brief over het vervolg.

Nieuwe initiatieven en plannen

Nieuwe initiatieven en plannen die na 1 juli 2023 worden ingediend, worden in 2023 niet meer inhoudelijk beoordeeld.

Publicatiedatum 28-6-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-12-2023