Inloopavond en ontwerp reconstructie Nachtegaalstraat in St. Willebrord

In dit artikel leest u meer informatie over de inloopavond en de resultaten van het in 2021 gehouden verkeersonderzoek.

Er is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Nachtegaalstraat en een deel van de Rucphensestraat. Begin juni hebben alle bewoners van de Donkenbuurt hierover een brief ontvangen. Ook hebben wij  een bekendmaking in de Rucphense Bode geplaatst. Naar aanleiding van vragen van bewoners hebben wij gemeend u nader te moeten informeren over de resultaten van het in 2021 gehouden verkeersonderzoek en de inloopavond op 29 juni as. 

Resultaten verkeersonderzoek

Ter voorbereiding op de reconstructie van de Nachtegaalstraat e.o. is in 2021 een verkeersonderzoek en bewonersenquête uitgevoerd. Hierbij is de mogelijkheid onderzocht om de Nachtegaalstraat tussen de Kerkeheidestraat en de Valkendonk te knippen. 

Uit de enquête is naar voren gekomen dat het maatschappelijk draagvlak voor de knip niet groot is. Er worden meer nadelen dan voordelen gezien, waarbij verplaatsing van de verkeersdruk en verkeersonveiligheid en de vrees voor overlast door hangjongeren de grootste gemene delers zijn. De straten die een hogere verkeersdruk hadden tijdens de knip hebben een vormgeving die mogelijk nieuwe knelpunten op kan leveren. Dit komt door de combinatie van meer verkeer in relatie tot de smalle vormgeving en geparkeerde auto’s op die straten. 

Op basis van zowel de tellingen als de enquêtes, is besloten om geen definitieve knip in de Nachtegaalstraat aan te leggen. De Nachtegaalstraat kent een ruime ruimtelijke inrichting, zeker in vergelijking met de Duivenstraat, Leeuwerikstraat en Rucphensestraat. In deze laatstgenoemde straten wordt tevens veelvuldig op straat geparkeerd; de combinatie met relatief veel extra verkeer zorgt voor een toename van ervaren overlast en verkeersonveiligheid. Dit zorgt ervoor dat ook het maatschappelijk draagvlak voor de knip beperkt aanwezig is. 

De resultaten uit het verkeersonderzoek zijn verwerkt in het ontwerp wat nu ter inzage ligt. 

Inloopavond

Op woensdagavond 29 juni as. organiseren wij van 18:30 tot 20:00 uur een inloopavond. De inloopavond wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis aan de Binnentuin 1 in Rucphen.

Tijdens deze inloopavond kunt u vragen stellen over het ontwerp en kunt u aangeven waar u graag een bank en/ of prullenbak zou zien. Daarnaast kunt u advies krijgen over maatregelen die u zelf kunt nemen om uw huis en tuin klimaatbestendig te maken.

Afvalbakken en banken

In 2020 is een leefomgevingsonderzoek uitgevoerd. De top 3 antwoorden van wat mensen belangrijk vinden in de Nachtegaalstraat is:

  1. Verkeersveiligheid
  2. Groen, een natuurlijke leefomgeving
  3. En op een gedeelde derde plaats, Rustige straat en Parkeren

Bij het opstellen van het ontwerp is hier veel zorg aan besteed.

Daarnaast werd er door de bewoners aangegeven dat er behoefte is aan banken en prullenbakken in de straat. Tijdens de inloopavond bieden we de bezoekers de mogelijkheid om op de ontwerptekeningen aan te geven waar zij graag een bank en/of prullenbak zien. Op de 5 plaatsen met de meeste stemmen gaan we die dan ook daadwerkelijk plaatsen.

Maak uw huis en tuin klimaatbestendig

Tijdens de reconstructie van de Nachtegaalstraat en een deel van de Rucphensestraat vervangen we een groot deel van het riool en nemen we maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dit doen we door meer bomen en groen aan te leggen en de bermen te verlagen, zodat regenwater van de weg hierin kan worden opgevangen en in de bodem kan zakken.

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds tastbaarder. Regelmatig verschijnen er berichten in het nieuws over extreme regenbuien en hoge temperaturen. Als we geen maatregelen nemen zal dit steeds vaker tot overlast leiden. De gemeente kan dit echter niet alleen en heeft uw hulp nodig om de wijk klimaatbestendig te maken. De oppervlakte van de huizen en tuinen is immers groter dan de oppervlakte van de straten en plantsoenen.

Tijdens de inloopavond kunt u advies krijgen over maatregelen die u zelf kunt nemen, zoals het afkoppelen van uw regenpijp of het plaatsen van infiltratiekratten.

Of te wel, bent u benieuwd naar onze plannen en wilt u meer weten over het klimaatbestendig maken van uw huis en tuin, kom dan op 29 juni as. tussen 18:30 uur en 20:00 uur naar de inloopavond over de reconstructie van de Nachtegaalstraat e.o.

Publicatiedatum 22-6-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-6-2022