Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen

Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het bedrijventerrein De Nijverhei

Het eerste certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het bedrijventerrein De Nijverhei is uitgereikt op 1 juli 2011. KIWA voert ongeveer tweejaarlijks een audit uit op het bedrijventerrein.

Inmiddels heeft Kiwa voor de vierde keer het keurmerk toegekend aan het bedrijventerrein.

Op 29 april 2022 heeft wethouder Laura Matthijssen het certificaat van het KVO voor het  bedrijventerrein Nijverhei in ontvangst genomen.

Ondernemers zijn gebaat bij een veilige omgeving voor hun onderneming, waar de kans op inbraak, brand en andere vormen van criminaliteit minimaal is. Daarnaast kan de schaalgrootte voordelen opleveren bij inkoop van: bijvoorbeeld particuliere beveiliging, korting op de verzekeringspremie, fiscale voordelen en natuurlijk de gegarandeerde inspanning en samenwerking van gemeente, politie en brandweer met de ondernemers.

De parkmanager voert wekelijks een schouwronde uit op het bedrijventerrein.

Publicatiedatum 11-5-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-12-2022