Gastelsebaan en Roosendaalsebaan, Rucphen

het oprichten van een tijdelijke camping

Omgevingsvergunning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, FYM24 Koningsdag Camping, tussen de Gastelsebaan en de Roosendaalsebaan te Rucphen

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : FYM24 Koningsdag Camping
Activiteit(en)   : bouwen     
Locatie   : tussen de Gastelsebaan en de Roosendaalsebaan te Rucphen

Publicatiedatum 17-4-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 22-5-2024