Emmastraat 86, St. Willebrord, Hertogstraat 53, Sprundel

het kappen van bomen

Omgevingsvergunning regulier

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, kappen bomen Rood-Wit en SV Sprundel, Emmastraat 86, 4711 AV St. Willebrord, Hertogstraat 53, 4714 BW Sprundel

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : Emmastraat 86, 4711 AV St. Willebrord, Hertogstraat 53, 4714 BW Sprundel
Activiteit  :  kappen    
Locatie   : Emmastraat 86, 4711 AV St. Willebrord, Hertogstraat 53, 4714 BW Sprundel

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 april 2024

Publicatiedatum 20-3-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 3-4-2024