Concept subsidieprogramma 2024

.

Op 7 november heeft het college van burgemeester en wethouders het concept subsidieprogramma 2024 vastgesteld.

In het subsidieprogramma zijn de subsidiebedragen voor 2024 opgenomen.

U kunt het subsidieprogramma 2024 opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens openingstijden.

Publicatiedatum 15-11-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 11-3-2024