Beleid Klimaatbestendig Rucphen

In het beleid ‘Klimaatbestendig Rucphen’ staat verwoord hoe we de komende jaren aan de slag gaan om onze gemeente klimaatbestendig in te richten.

Zo kunnen we beter inspelen op de knelpunten die ontstaan door de klimaatverandering. We voeren projecten uit die bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast. We nemen maatregelen om de droogte aan te pakken. En we voegen meer groen toe voor een aangenamere leefomgeving, ook op warme dagen.

We gaan samen aan de slag

Klimaatverandering gaat ons allemaal aan. De overlast die we er van ondervinden, maar ook de oplossing hierin. We moeten samen aan de slag om klimaatbestendig in te richten. Inwoners kunnen bijdrage door bijvoorbeeld in tuinen verharding te verwijderen en groen toe te voegen. Zo kan regenwater de grond inzakken, wat zowel wateroverlast als droogte tegengaat. Ook het afkoppelen van de regenpijp van het riool is een goede stap om te nemen.

Benieuwd naar het beleidsplan Klimaatbestendig Rucphen?

Heeft u interesse om het stuk in te zien, dan bent u welkom op het gemeentehuis. Dit kan tot en met 10 augustus 2022. Bekijkt u het stuk liever digitaal? kijk dan op onze website! 

20220705_Beleid_Klimaatbestendig Rucphen

20220705_Bijlagen Beleid Klimaatbestendig Rucphen

Heeft u een reactie of vraag?

Bel óf mail gerust naar gemeente@rucphen.nl.

Publicatiedatum 12-7-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 10-8-2022