Bedasebaan, Boterstraat, Munnikendijk, Sprundel

Proef met verkeersspiegel ter verbetering van het zicht op kruispunt Bredasebaan-Boterstraat-Munnikendijk in Sprundel

Om het zicht op de kruising Bredasebaan-Boterstraat–Munnikendijk te verbeteren waren wij in eerste instantie van plan om de voorrangsregeling op de gehele Bredasebaan te wijzigen. Vanwege opmerkingen vanuit de omgeving hebben wij hiervan afgezien.

Wij gaan nu bij wijze van een proef onderzoeken of een vernieuwde verkeersspiegel een geschikte maatregel is om het zicht op het kruispunt Bredasebaan met de Boterstraat te verbeteren. Wij zijn terughoudend  in het plaatsen van verkeersspiegels omdat deze bij vochtig weer beslaan waardoor het zicht wordt ontnomen. De vernieuwde verkeersspiegel beslaat niet bij vochtig weer. Wel blijven de twee andere nadelen, zoals vandalismegevoelig en slechte inschatting van afstanden ook bij de vernieuwde verkeersspiegel aan de orde.

Gedurende 1 jaar zal de proef van kracht zijn

Op deze manier kunnen we na 1 jaar evalueren wat de effecten van de verschillende weersomstandigheden zijn op de verkeersspiegel en of de andere nadelige effecten de verkeersveiligheid op dit kruispunt beïnvloeden. De proef eindigt in week 21 van 2023.

We willen extra benadrukken dat dit een proef is. Dat wil zeggen dat we in ieder geval tot het einde van deze proef terughoudend blijven in het plaatsen van verkeersspiegels.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen schriftelijk indienen en te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen of per mail via b.maton@rucphen.nl. Wilt u een mondelinge reactie geven, dan kan dat telefonisch na het maken van een afspraak (0165-349500).

Publicatiedatum 1-6-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-9-2022