Aanvraag vergoeding leerlingenvervoer

Voor het schooljaar 2022-2023

De gemeente heeft een "Verordening leerlingenvervoer". Volgens deze verordening kunnen inwoners van de gemeente een bijdrage ontvangen voor het vervoer van kinderen tussen huis en school indien de school verder dan zes kilometer ligt van huis. Zo'n bijdrage kan worden verleend voor leerlingen van basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en in specifieke gevallen voor voortgezet onderwijs.

Opvragen aanvraagformulieren leerlingenvervoer

De formulieren zijn digitaal beschikbaar opĀ op www.rucphen.nl of kunnen telefonisch worden opgevraagd. Aan ouders die in het schooljaar 2021-2022 een vergoeding leerlingenvervoer hebben ontvangen wordt automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. Het ingevulde aanvraagformulier dient 1 juni 2022 in ons bezit te zijn.

Publicatiedatum 4-5-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-6-2022