Poppestraat 76, St. Willebrord

het verbouwen van de woning

Omgevingsvergunning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen woning, Poppestraat 76, 4711 EZ St. Willebrord

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het verbouwen van de woning
Activiteit   : bouwen   
Locatie     : Poppestraat 76, 4711 EZ St. Willebrord

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 mei 2024

Publicatiedatum 17-4-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-5-2024