Keijtenburgstraat 4, Rucphen

het realiseren van nieuwbouw recreatiewoningen, bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen

Omgevingsvergunning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van nieuwbouw recreatiewoningen, bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen, Keijtenburgstraat 4 te Rucphen

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor        : het realiseren van nieuwbouw recreatiewoningen, bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen
Activiteit   : bouwen, inrit/uitweg
Locatie    : Keijtenburgstraat 4 te Rucphen

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 mei 2024

 

Publicatiedatum 27-3-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 10-4-2024