Vosdonkseweg percelen F 4890, 5070, 5071, St. Willebrord

het bouwen van 17 woningen en het aanleggen van 6 inritten

Omgevingsvergunning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van 17 woningen en het aanleggen van 6 inritten, Vosdonkseweg percelen F 4890, 5070, 5071 te St. Willebrord

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor        : het bouwen van 17 woningen en het aanleggen van 6 inritten
Activiteit   : bouwen, inrit/uitweg
Locatie    : Vosdonkseweg percelen F 4890, 5070, 5071 te St. Willebrord

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 april 2024

 

Publicatiedatum 13-3-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 27-3-2024