Hellemonsdreef 8, Rucphen

het oprichten van een bedrijfsruimte

Omgevingsvergunning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, het oprichten van een bedrijfsruimte, Hellemonsdreef 8 te Rucphen

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor        : het oprichten van een bedrijfsruimte
Activiteit  : bouwen
Locatie    : Hellemonsdreef 8 te Rucphen

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 april 2024

Publicatiedatum 13-3-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 27-3-2024