Vergadering van de gemeenteraad

Op woensdag 28 september 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

De belangrijkste agendapunten zijn (wijzigingen voorbehouden):

  • Toetreding gemeente Loon op Zand tot de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
  • 1e Begrotingswijziging 2022 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
  • Evaluatie pilot buurtbemiddeling
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord’
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Irenestraat ong. naast 63 te St. Willebrord'
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Bernhardstraat 33-33a
  • Regionale Nota Bodembeheer 2022-2032
  • Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022 ten gevolge van Covid 19

De voorlopige agenda en stukken kunt u inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie.

De vergadering volgen?

Geïnteresseerden die de vergadering live willen volgen, zijn welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering kan ook gevolgd worden via Radio Rucphen. Kijk voor de mogelijkheden op www.rucphenrtv.nl. Na enkele dagen is de vergadering ook terug te luisteren op de website van de gemeente.

Wilt u uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan?

Vraag dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering om spreekrecht aan raadsgriffier, t. 0165-349520 of e. raadsgriffie@rucphen.nl. Met spreekrecht kunt u aan het begin van de vergadering uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan.

Publicatiedatum 21-9-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-9-2022