Kleinheidepad (D9330), Rucphen

het aanleggen van een retentie

Omgevingsvergunning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van een retentie, Kleinheidepad (D9330) te Rucphen

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor        : het aanleggen van een retentie
Activiteit  : strijdig gebruik
Locatie    : Kleinheidepad (D9330) te Rucphen

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 augustus 2022

 

Publicatiedatum 17-8-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-8-2022