Onze Lieve Vrouwestraat 123, Zegge

het realiseren van een achteruitgang

Omgevingsvergunning regulier

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een achteruitgang, Onze Lieve Vrouwestraat 123 te Zegge

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het realiseren van een achteruitgang
Activiteit   : uitrit
Locatie     : Onze Lieve Vrouwestraat 123 te Zegge

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 oktober 2022

Publicatiedatum 17-8-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-8-2022