Hoeksestraat 28, Schijf

Ontwerp bestemmingsplan Landgoed Jachthuis Schijf inzien van 11 augustus 2022 t/m 21 september 2022

Ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Landgoed Jachthuis Schijf' voor het oprichten van 2 poortwoningen, 1 burgerwoning en een landgoedbedrijf op het Landgoed Jachthuis Schijf is te bekijken van 11 augustus 2022 t/m 21 september 2022

Het bestemmingsplan verandert de bestemming van ‘Bos’ naar ‘Wonen’ en ‘Bedrijf – Landgoedbedrijf’.  Dit om het oprichten van 2 poortwoningen, 1 burgerwoning en een landgoedbedrijf op het Landgoed Jachthuis Schijf als economische dragers voor het beheer en onderhoud van het landgoed mogelijk te maken.

We stellen voorwaarden zodat deze verandering past binnen het landschap. De gemeente heeft, naast deze voorwaarden, ook afspraken gemaakt over de (plan)kosten en planschade van dit ontwerpbestemmingsplan in een anterieure overeenkomst.

In het ontwerp bestemmingsplan wordt uitgegaan van een herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het NNB is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. In dit kader zal een verzoek om herbegrenzing worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Plan bekijken

Vanaf 11 augustus 2022 tot en met 21 september 2022 kunt u het volgende bekijken:

  • het ontwerpbestemmingsplan

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000B0053-ON01 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt de informatie ook bekijken in het gemeentehuis.

  • informatie over de anterieure overeenkomst

Deze kunt u opvragen via e-mail of bekijken in het gemeentehuis.

Bent u het niet eens met dit plan?

Dan kunt u dat vanaf 11 augustus 2022 tot en met 21 september 2022 aangeven met een zienswijze. Ook tegen het voornemen voor herbegrenzing kunt u een zienswijze indienen.

Hiervoor stuurt u een brief aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. U kunt uw zienswijze ook persoonlijk aan ons vertellen. Bel dan t. 0165-349500 voor een afspraak met een medewerker van Team Omgeving.

Hoe het verder gaat

Na 21 september 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over de zienswijzen en over vaststelling van het bestemmingsplan. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u nog beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 3-8-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-9-2022