het Dreefje 6, Schijf

het verbouwen van een schuur

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor        : het verbouwen van een schuur
Activiteit  : bouwen
Locatie    : het Dreefje 6 te Schijf

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 05 september 2022

Publicatiedatum 27-7-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 10-8-2022