Vergadering van de gemeenteraad

Op woensdag 2 februari 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Luister live mee via Radio Rucphen

Geïnteresseerden die de vergadering live willen volgen, kunnen dat doen via Radio Rucphen. Radio Rucphen is te beluisteren via:

Na enkele dagen is de vergadering ook terug te luisteren op de website van de gemeente.


De belangrijkste agendapunten zijn (wijzigingen voorbehouden):

  • Consequenties van integrale projecten voor gemeentelijk rioleringsplan
  • Vaststelling groenbeleid en groenbeheerplan
  • 1e en 2e Gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant


De voorlopige agenda en stukken kunt u vanaf 28 januari inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan?

Vraag dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering om spreekrecht aan raadsgriffier, t. 0165-349520 of e. raadsgriffie@rucphen.nl. Met spreekrecht kunt u aan het begin van de vergadering uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan.

Publicatiedatum 26-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 3-2-2022