Vergaderingen van de raadscommissies

De commissies MA en EROM vergaderen op 19 januari 2022.

Op 19 januari 2022 vergaderen de commissies Maatschappelijke Aangelegenheden (MA) en Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM). De vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) komt te vervallen.

Vanwege de coronamaatregelen vinden de vergaderingen digitaal plaats. De voorlopige agenda en stukken kunt bekijken via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Enkele dagen na afloop kunt u de vergadering hier ook terugluisteren.

De belangrijkste agendapunten zijn (wijzigingen voorbehouden):

Raadscommissie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA) | 19 januari | 19:15 uur:

  • 1e en 2e Gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Raadscommissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM) | 19 januari | 19:30 uur:

  • Consequenties van integrale projecten voor gemeentelijk rioleringsplan
  • Vaststelling groenbeleid en groenbeheerplan

Wilt u uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan?

Vraag dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering om spreekrecht aan de raadsgriffier, t. 0165-349520 of e. raadsgriffie@rucphen.nl. Met spreekrecht kunt u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan.

Publicatiedatum 12-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-1-2022