Kerkeheidestraat 38, Sprundel

Uitwerkingsplan voor de realisatie van 43 woningen aan de Kerkeheidestraat 38 in Sprundel.

Het ontwerpwijzigingsplan verandert het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2020”. Hierdoor wordt één vrijstaande woning mogelijk aan de Hoeksestraat naast nr. 16 in Schijf. De geldende bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschappelijk’ verandert daar in ‘Wonen’. Dit gaat gepaard met een landschappelijke inpassing. De te ontwikkelen woning is een Ruimte voor Ruimte woning.
De gemeente heeft ook afspraken gemaakt over de (plan)kosten en planschade van dit ontwerpbestemmingsplan: een anterieure overeenkomst.

Plan bekijken

Vanaf 13 januari 2022 t/m 23 februari 2022 kunt u het volgende bekijken:

  • het ontwerpwijzigingsplan 
    U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000B0052-ON01 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt het ontwerpwijzigingsplan ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak via 0165-349500.
  • informatie over de anterieure overeenkomst in de vorm van een zakelijke overeenkomst
    Deze kunt u opvragen via e-mail of bekijken in het gemeentehuis.

Bent u het niet eens met dit plan?

Dan kunt u dat vanaf 13 januari 2022 t/m 23 februari 2022 aangeven met een zienswijze. Hiervoor stuurt u een brief aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. U kunt uw zienswijze ook persoonlijk aan ons vertellen. Bel dan t. 0165-349500 voor een afspraak met een medewerker van het team Omgeving, 0165-349500.

Hoe het verder gaat

Na de zienswijzenperiode neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan. Hierna kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 12-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-2-2022