Dorpsstraat 65, St. Willebrord

het verbouwen van de winkelruimte op de begane grond naar appartement

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor          : het verbouwen van de winkelruimte op de begane grond naar appartement
Activiteit    : bouwen
Locatie      : Dorpsstraat 65 te St. Willebrord

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 februari 2022

Publicatiedatum 12-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 26-1-2022