Baanvelden, Rucphen

Aanwijzing Nederlandse kampioenschappen veldrijden als evenement

Besluit tot aanwijzing van de wedstrijden voor het NK veldrijden als evenement. Datum besluit 3 januari 2022.

Tegen dit aanwijzingsbesluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Rucphen. 

Publicatiedatum 5-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 16-2-2022