Collegebesluiten

2 maart 2021

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Voortzetting samenwerking Ondernemersklankbord

Bij het starten van een onderneming komt vaak heel wat kijken. Om startende ondernemers te helpen werkt de gemeente samen met Stichting Ondernemersklankbord (OKB). De gemeente heeft voor deze samenwerking in 2017 samen met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, en Zundert een convenant afgesloten met OKB. Dit convenant loopt in april 2021 af.

Stichting Ondernemersklankbord biedt ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan starters of begeleiding van ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen. Bovendien staat ze ondernemers bij die failliet dreigen te gaan.

De samenwerking bevalt goed. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten een nieuw convenant met het OKB af te sluiten. Dit nieuwe convenant loopt tot april 2025, met een mogelijkheid tot verlenging tot april 2027.
Zo continueren we de dienstverlening aan ondernemers. Juist in deze tijd waarin veel ondernemers het zwaar hebben, is hulp en ondersteuning belangrijk.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich tijdens onze openingstijden melden bij de receptie.

Publicatiedatum 17-3-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-3-2021