Subsidie Muziekonderwijs door muziekverenigingen

Aanvragen

Voor : particulier

Jaarlijks tussen 1 januari en 1 mei

U kunt de subsidie aanvragen tussen 1 januari en 1 mei.
Let u erop dat de aanvraag voor 1 mei bij ons binnen is. Daarmee voorkomt u dat de aanvraag niet meer in behandeling kan worden genomen.
Voeg het opleidingsplan toe bij uw aanvraag. 

U kunt binnenkort subsidie aanvragen.

Het subsidiebedrag

Burgemeester en Wethouders subsidiëren het verzorgen van een opleiding met een vast bedrag van € 137,50 per cursist.

Waaraan moet de aanvrager voldoen?

 • Subsidie kan worden verleend ten behoeve van inwoners van de gemeente die op 31 juli van het subsidiejaar jonger zijn dat 19 jaar.
 • Subsidie kan worden verleend aan de in de gemeente statutair gevestigde vereniging.
 • Subsidie kan worden verleend als de activiteiten van de muziekvereniging in belangrijke mate plaats vinden binnen de gemeente.
 • Subsidie kan worden verleend als de opleiding plaats vindt binnen de gemeente.
 • Subsidie kan worden verleend als de vereniging een opleidingsplan opstelt waarin duidelijk wordt
  - dat leerlingen lid zijn van de vereniging;
  - dat de docent bevoegd is;
  - wat de kosten zijn die ouder(s)/verzorgers(s) voor de betreffende opleiding moeten betalen.

Hoe verloopt de subsidieaanvraag?

Vóór 1 mei ontvangen wij uw aanvraag. Met uw aanvraag stuurt u  het opleidingsplan mee.

Kosten

Geen