Voorrang sociale huurwoning

Aanvragen

Voor : particulier

U woont minimaal 6 jaar in gemeente Rucphen:

  1. Zorg dat u ingeschreven bent als woningzoekende op klikvoorwonen.nl.
  2. Maak een afspraak voor een BRP-uittreksel Huisvestingsverordening en kom langs in het gemeentehuis. Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.U krijgt uw uittreksel direct mee.
  3. Lever uw uittreksel in bij Thuisvester.
    U kunt uw uittreksel mailen naar: klantenservice@thuisvester.nl. Thuisvester zal er zorg voor dragen dat u binnen Klikvoorwonen op aangewezen woningen voorrang zult krijgen. U krijgt een bevestiging zodra uw aanvraag verwerkt is.
  4. Zodra er een woning beschikbaar is op klikvoorwonen.nl kunt u hierop reageren zoals u gewend bent.

Afspraak maken

U heeft minimaal 6 jaar in de gemeente Rucphen gewoond

U kunt ook voorrang krijgen op een woning als u in de afgelopen tien jaar ten minste zes jaar aaneengesloten ingeschreven was in gemeente Rucphen. Dit kunt u bewijzen met een uittreksel met adreshistorie. Vraag dit aan bij de gemeente waar u nu woont. Let op dat u specifiek vraagt om adreshistorie. Vervolgens mailt u dit uittreksel naar gemeente@rucphen.nl, t.a.v. Ivo Balemans.

Kosten

Tarief 2022: € 7,50