Verloren en gevonden voorwerpen

Aanvragen

Voor : particulier

  • Meld gevonden en verloren voorwerpen op de website verlorenofgevonden.nl.
  • Kijk regelmatig op de website verlorenofgevonden.nl of uw verloren voorwerp door iemand is gevonden en dit heeft gemeld bij de gemeente.

Melden en zoeken op VerlorenofGevonden

Bij beroving of diefstal: politie-aangifte

Bij beroving of diefstal van uw eigendom moet u altijd aangifte doen bij de politie. Voor een aantal zaken kan dit direct via de website van de politie.

  • Bij vermissing van rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument moet u aangifte doen bij de gemeente. De gemeente stelt een onderzoek in naar de vermissing.

Gevonden voorwerp ophalen

  • U kunt gevonden voorwerpen ophalen bij de gemeente of de vinder. Om er zeker van te zijn dat u de eigenaar bent, kan bewijs nodig zijn. Neem daarom bijvoorbeeld een foto of een aankoopbewijs van het voorwerp mee. U moet zich ook kunnen legitimeren.
  • De vinder kan vragen om een vindersloon. Volgens de wet is 10% van de waarde van het gevonden voorwerp redelijk, maar het is geen recht.
  • Een gevonden voorwerp wordt 1 jaar bewaard. Als de waarde van het voorwerp minder is dan €450,- wordt het voorwerp 3 maanden bewaard als het bij de gemeente is afgegeven.