Tijdelijke verhuur woningen, vergunning

Aanvragen

Voor : particulier

Voorwaarden

 • leegstand:
  De woning staat leeg op moment dat de vergunning wordt aangevraagd.
 • verkoop:
  De woonruimte staat te koop.
 • bewoning: 
  U kunt aantonen dat de woonruimte in voldoende mate bewoond zal worden.
 • niet eerder vergund:
  Er is nog niet eerder een vergunning voor tijdelijke verhuur voor dezelfde woonruimte afgegeven.   

Huurprijs bepalen

Met het puntensysteem van de Huurcommissie kunt u de maximale huurprijs van uw woning berekenen:
huurprijscheck van de Huurcommissie

Tijdelijke verhuur aanvragen

U kunt een formulier vergunning tijdelijke verhuur of verlenging tijdelijke verhuur aanvragen via e-mail, of de aanvraag doen op het gemeentehuis. Vul de aanvraag in en lever de volgende stukken aan: 

 • een bewijs van eigendom (kopie eigendomsbewijs of hypotheekakte)
  aan te vragen bij het kadaster;
 • een bewijs dat uw huis te koop staat:
  verkoopopdracht makelaar, advertentietekst of taxatierapport;
 • de door u berekende huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel
  (zie huurprijscheck Huurcommissie).  

Kosten

Tarief 2023
voor een vergunning tot tijdelijke verhuur € 106,15 (art 15, eerste lid, leegstandswet)
voor het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur € 53,05 (art 15, eerste lid, leegstandswet)