Permanent bewonen recreatiewoning, persoonsgebonden omgevingsvergunning

Aanvragen

Voor : particulier

De persoonsgebonden omgevingsvergunning kunt u aanvragen met uw DigiD inlogcode via het omgevingsloket online:

 • kies aanvraag/melding in het Omgevingsloket
 • vul uw gegevens in
 • bij stap 3 'Werkzaamheden' kiest u voor 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'

aanvraag via Omgevingsloket

Voorwaarden

 • u woont vanaf minimaal 31 oktober 2003 tot nu onafgebroken in een recreatiewoning
  Bent u ná 31 oktober 2003 in de recreatiewoning gaan wonen, maar vóór 1 januari 2012? Dan komt u misschien in aanmerking voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.
 • u was op 31 oktober 2003 meerderjarig
 • de recreatiewoning voldoet aan eisen van de Woningwet
 • de bewoning is niet in strijd met de regels van de
  • Wet milieubeheer
  • Wet geluidhinder
  • Wet ammoniak en veehouderij 
  • Wet geurhinder en veehouderij
  • Reconstructiewet concentratiegebieden

In het tabblad Toelichting leest u welke bewijsstukken u nodig heeft om aan te tonen, dat u aan alle voorwaarden voldoet.

Kosten

Tarief 2023
€ 508,65