Openbaarheid informatie

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Waar vind ik informatie?

De Woo verplicht gemeenten om bepaalde publieke informatie actief, dus uit eigen beweging, openbaar te maken. Veel informatie maakt de gemeente momenteel al actief openbaar. De komende jaren zal hier meer informatie bij komen. De onderstaande links helpen u bij het vinden van actief openbaar gemaakte informatie:

Meer informatie kunt u opvragen via gemeente@rucphen.nl.

WOO Contactpersoon

Om burgers te helpen informatie sneller te vinden, heeft de gemeente een zogenaamde Contactfunctionaris. Vragen die u heeft kunt u stellen via ons algemene nummer of via het emailadres gemeente@rucphen.nl.

WOO verzoek

Wanneer dat niet voldoende is, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van overheidsinformatie: het Woo-verzoek. Woo is een afkorting voor de Wet open overheid. Deze wet heeft als doel de overheid transparanter te maken. De gemeente moet bepaalde publieke informatie actief openbaar maken. Ook moeten gemeenten de informatiehuishouding op orde brengen en houden. Zo blijft informatie actueel, nauwkeurig, vergelijkbaar en beter te vinden.

WOO verzoek indienen

Indien u het verzoek digitaal wilt indienen, dient u dit te doen door middel van het formulier WOO verzoek indienen. U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. Mocht de gevraagde informatie bij een ander bestuursorgaan of een andere overheidsinstantie berusten, dan stuurt het college van burgemeester en wethouders uw verzoek zelf door aan dat bestuursorgaan.

Voor een snelle en juiste afhandeling van een Woo-verzoek is het belangrijk dat u het volgend aangeeft: 

  • Vermeld de aangelegenheid of het document waarover u informatie wenst te ontvangen; 
  • Geef duidelijk aan wat u precies wilt weten.

Reactie op uw WOO verzoek

Na het indienen van een Woo-verzoek ontvangt u een bevestiging dat het verzoek is ontvangen en geregistreerd. Als uw Woo-verzoek te algemeen of niet duidelijk is, vragen wij u het te verduidelijken. Pas wanneer u voldoet aan dit ‘preciseringsverzoek’, wordt uw Woo-verzoek verder behandeld. 

Als wij uw verzoek niet kunnen inwilligen, dan geven wij hiervoor een duidelijke motivering.